Skip to content
content_top_image

Velkommen til NASOLs 58. Representantskapsmøte

Helgen 26. – 28. april 2024 – Hotell Scandic Havet, Bodø, Nordland

Her kan du laste ned og skrive ut sakspapirer:

Program:

Sakliste:

Sak 7.0 – Styrets beretning for perioden 2022 – 2024.

Sak 8.0 – Regnskap og revosors beretning.

Sak 9.0 – Strategi- og handlingsplan for perioden 2024 – 2026.

Sak 10.0 – Innkomne saker:

a) Fra Midtnorsk Symfoniorkester: Leiepris på orkesternoter.

b) Fra styret: Veiledning for NASOLs valgnemnd.

b) Fra styret: Æresmedlemskap.

Sak 12.0 – Budsjett for 2025 og 2026.

Sak 13.0 – Valg.

Dokumenter: