Skip to content
content_top_image

Representantskapsmøte

NASOL avholder sine representantskapsmøter annet hvert år.  Som følge av vedtektsendring vedtatt av Representantskapet, oktober 2017, vil neste Representatntskapsmøte bli avholdt våren 2020, samtidig med UNOFs landsmøte.

Tid og sted for NASOLs 56. Representantskapsmøte:

Som følge av korona-situasjonen, ble møtet utsatt til 16. – 18. oktober 2020 på Radisson Blu Atlantic Hotel i Stavanger.

Her kan du laste ned og lese referat fra møtet og strategi- og handlingsplan for 2020-2022:  REP20REFERATsign   Strategi og handlingsplan 2020 – 2022 endelig versjon