Skip to content
content_top_image

Kontakt oss

Møllergata 39

0179 Oslo

Tlf.: 24 14 11 70

nasol@nasol.no

NASOL er forbundet for alle de ikke-profesjonelle orkestrene i Norge. Pr. 1. november 2015 har NASOL 60 medlemsorkestre. NASOL ledes av et valgt styre med fem medlemmer. NASOL administrasjon ivaretas av daglig leder i 80% stilling og notebiblotekar i 25% stilling. NASOLs sekretaiat ligger Kulturkvartalet Schous i Oslo, mens notebiblioteket befinner seg på Toneheim Folkehøgskole nær Hamar.

På undermenyen til denne siden finner man nyttig informasjon om NASOL som organisasjon.