Skip to content
content_top_image

Statistikk og rapport

NASOLs medlemsorkestre skal årlig sende inn statistikkskjema til NASOL. Innsendt statistikkskjema, med vedlagt årsmelding og revidert årsregnskap, danner grunnlag for søknad om momskompensasjon.

Frist i 2024: 15. juni (for opplysninger om foregående år).

Statistikkskjema for 2023 vil bli lagt ut i mai 2024.