Skip to content
content_top_image

Statistikk og rapport

NASOLs medlemsorkestre skal årlig sende inn statistikkskjema til NASOL. Innsendt statistikkskjema, med vedlagt årsmelding og revidert årsregnskap, danner grunnlag for søknad om momskompensasjon.

Frist i 2023: 15. juni (for opplysninger om foregående år).

Statistikkskjema for 2022 kan lastes ned her:

Statistikkskjema-2022-1.xls