Skip to content
content_top_image

Statistikk og rapport

NASOLs medlemsorkestre skal årlig sende inn statistikkskjema til NASOL. Innsendt statistikkskjema, med vedlagt årsmelding og revidert årsregnskap, danner grunnlag for søknad om momskompensasjon.

Frist i 2021: 15. juni (for opplysninger om foregående år).

Statistikkskjema for 2020 kan lastes ned her:

Statistikkskjema-2020-ny

Årsmelding og statistikk

NASOLs medlemsorkestre rapporterer årlig opplysninger om orkesteret, som omfatter antall medlemmer, drift, aktivitet og økonomi.
NASOLs årbok for 2015-2017, som også inneholder medlemsorkestrenes statistikk for 2015 og 2016, kan lastes ned her:

NASOL årbok 2015-2017