Skip to content
content_top_image

ifdsfn

NASOL har en samarbeidsavtale med IF skadeforsikring.

For en årlig premie (2024) på kr. 380,- kan du få forsikret ditt instrument for kr. 60.000,-. Trenger du en høyere forsikringssum, kan du øke premien med x antall kr. 380,- til en forsikringssum på x antall kr. 60.000,-.
Forsikringen tegnes gjennom ditt eget orkester, men det er ikke nødvendig at alle orkermedlemmene blir med i forsikringsordningen.
Ta kontakt med ledelsen i ditt orkester eller NASOLs sekretariat for mer informasjon.
Oppstår skade, ta kontakt med NASOLs sekretariat, som sender skademeldingsskjema. Egenandel ved skade er kr. 1000,-.