Skip to content
content_top_image

Her er en liten kalender for søknadsfrister og rapporteringsfrister. Listen er nok ikke fullstendig, Tips oss gjerne om feil og mangler!

1. januar/1. juli er fristene for å søke voksenopplæringsmidler (VO-midler) for kommende semester og rapportere godkjente kurs fra foregående semester. Mer informasjon om voksenopplæring finner du på http://www.musikkensstudieforbund.no

1. mars er fristen for sende inn oppdatert medlemsliste med oversikt over hvem som ønsker forsikring.

1. april er fristen for å søke Frifond-midler. Les mer på www.orkester.no

15. juni er fristen for å sende inn satistikkskjema til NASOL, sammen med årsmelding og revisorgodkjent regnskap, fra foregående år.

Løpende frist for tilskuddsordningen «75 år – 75 konserter» gjennom hele NASOLs jubileumssesong 2023/2024. Tildeling av midler fortløpende gjennom sesongen – så lenge det er midler i potten!

Den mest komplette oversikten over offentlige tilskuddsordninger for frivillig organisasjoner finner du på tilskudd.no Vi anbefaler å gå inn på siden og sjekke mulige ordninger som ditt orkester kan søke på! Sparebankstiftelsen DNB har også aktuelle støtteordninger for det frivillige kulturliv. Vi anbefaler også å sjekke ordninger og frister på deres hjemmeside: sparebankstiftelsen.no

vioara

VO-midler

NASOLs medlemsorkestre kan søke voksenopplæringsmidler (VO-midler) gjennom Musikkens studieforbund. Kontakt musikkrådet i din region. Mer informasjon finner du også på www.musikkensstudieforbund.no  Frister: 1. januar og 1. juli.

Frifond midler

Frifond gir støtte til lokale orkestre der 1/3 av medlemmene er under 26 år.

Les mer på Frifonds hjemmeside: http://www.frifond.no/

Søknadsfrist: 1. april.

NASOL-støtte

NASOL gir normalt årlig støtte til prosjekt/seminar i medlemsorkestrenes regi, men som følge av reduksjon i det statlige driftstilskuddet IKKE siden 2013.

NASOLs styre behandler søknadene. og det stilles kun ett «krav»:

Tiltaket må gå utenom det vi kan definere som «egen, tradisjonell orkesterdrift», og i tillegg være ment å gi orkesteret et «musikalsk løft».

Vi anbefaler at VO-midler også benyttes.

Søknadsfrist: 1. april.

Søknadsskjema ligger her:

tilskudd