Skip to content
content_top_image

Årsmelding og statistikk

NASOLs medlemsorkestre rapporterer årlig opplysninger om orkesteret, som omfatter antall medlemmer, drift, aktivitet og økonomi.

Statistikkskjema-2020-ny

NASOLs årbok for 2015-2017, som også inneholder medlemsorkestrenes statistikk for 2015 og 2016, kan lastes ned her:

NASOL årbok 2015-2017