Skip to content
content_top_image

Øvingslokaler

Alle ensembler fortjener gode lokaler – både til øving og konserter! Det finnes nå en Norsk Standard for «Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse» – NS 8178:2014. Norsk musikkråd og Musikkens Studieforbund har i mange år hatt fokus på akustikk og vært en viktig pådriver for å få etablert standarden. NMR og MSF har en egen hjemmeside om musikklokaler – www.musikklokaler.no – som er vel verdt et besøk!