Skip to content
content_top_image

Kontakt oss

Møllergata 39

0179 Oslo

Tlf.: 24 14 11 70

nasol@nasol.no

Vestlandsk Sommarsymfoni 2021

Søknadfsristen til årets kurs utløp 1. april. Pr. 6. april har vi registrert 82 søkere til kurset. Det er plass til flere fiolinister. Styret i NASOL skal ha digitalt møte lørdag 17. april, der videre planer for årets kurs vil bli lagt. Innen utgangen av april vil alle søkere motta svar.

Mer informasjon og påmeldingsskjema på Vestlandsk Sommarsymfoni sine egne sider – se høyre menyvalg! Informasjonen oppdaters kontinuerlig.

Begrenset mulighet til orkesterprøver

Regjeringen la 13. april fram nye nasjonale anbefalinger, som nå gjør det mulig for inntil 10 voksne å møtes til innendørs fritidsaktiviteter. To slike grupper kan også samles samtidig, men da må det minimum være to meter mellom gruppene. I kommuner med høyt smittetrykk, er det lokale bestemmelser som gjelder og som fortsatt ikke gjør det mulig å avholde øvelser. Strenge smittevernsregler gjelder uansett, og vi anbefaler å følge Norsk musikkråds veileder, et dokument som oppdateres kontinuerlig og som kan lastes ned her: www.musikk.no/smittevern  Skulle det oppstå et koronautbrudd i orkesteret, har NMR utarbeidet råd og retningslinjer for håndtering av dette: Håndtering ved koronautbrudd. Har du spørsmål, er det bare å kontakte NASOLs sekretariat.

www.orkester.no

er nyhetssiden som NASOL og UNOF står bak, og som vil presentere nyheter for hele det frivillige orkesterfeltet. orkester.no ble lansert 1. desember 2016, men vil stadig bli oppgradert og forbedret. UNOF og NASOL utga i mange år et felles tidsskrift, ORKESTER-forum, fra 1991 til 2010. Mange har savnet bladet og ikke minst en felles informasjonskanal. Vi håper du vil besøke orkester.no ved jevne mellomrom, og at du vil finne interessant stoff her. Send oss gjerne artikler, info om konserter o.a. som ønskes publisert på siden, og send gjerne inn tips til forbedringer. Vi ønsker at orkester.no skal bli en levende side hvor alle musikere, tillitsvalgte og andre interesserte finner nyttig informasjon!

KULTURFORDEL – gunstige avtaler for NASOLs medlemmer

Norsk musikkråd tilbyr nå medlemmene i alle medlemsorganisasjonene gunstige rabatter hos en rekke forskjellige firmaer.  Les mer om fordelsprogrammet på www.musikk.no/kulturfordel