Skip to content
content_top_image

Kontakt oss

Møllergata 39

0179 Oslo

Tlf.: 24 14 11 70

nasol@nasol.no

Lettelser i anbefalingene fra 15. januar 2022

På regjeringens pressekonferanse 13. januar informerte statministeren om lettelser i anbefalingene, gjeldende fra 15. januar og foreløpig fram til 1. februar.  Innendørs fritidsaktiviteter for voksne over 20 år, deriblant orkesterprøver, kan gjennomføres i grupper av inntil 20 personer. Lokalet må være stort nok til at meteren kan overholdes. Flere grupper kan benytte samme øvingsareal, men gruppene må holdes atskilt med minimum to meter mellom dem. Dette er fortsatt en anbefaling, og ikke et påbud, men de fleste velger heldigvis å følge anbefalingene som gis. Innen 1. februar vil Regjeringen innkalle til ny pressekonferanse, og med forhåpning til ytterligere lettelser.  Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund oppdaterer kontinuerlig sin veileder for smittevern, som kan lastes ned her: www.musikk.no/smittevern . Vi anbefaler stadig å følge rådene i veilederen.

Vestlandsk Sommarsymfoni 2022

planlegges i perioden 30. juli – 6. august 2022. Informasjon om kurset og tilgang til eletronisk påmelding finner du ved å gå til «Vestlandsk Sommasymfoni» på menyen til høyre. Søknadsfrist er 1. april 2022.

NASOLs 57. Representantskapsmøte

og fagkonferanse vil bli avholdt 22. – 24. april 2022 på Thon Hotel Victoria, Hamar,   Innkalling, program og påmeldingsskjema vil bli sendt alle NASOLs medlemsorktre i følge vedtektene, dvs. innen fredag 11. mars. De unges orkesterforbund (UNOF) avholder også sitt landsmøte, slik at deler av programmet blir felles.

www.orkester.no

er nyhetssiden som NASOL og UNOF står bak, og som vil presentere nyheter for hele det frivillige orkesterfeltet. orkester.no ble lansert 1. desember 2016, men vil stadig bli oppgradert og forbedret. UNOF og NASOL utga i mange år et felles tidsskrift, ORKESTER-forum, fra 1991 til 2010. Mange har savnet bladet og ikke minst en felles informasjonskanal. Vi håper du vil besøke orkester.no ved jevne mellomrom, og at du vil finne interessant stoff her. Send oss gjerne artikler, info om konserter o.a. som ønskes publisert på siden, og send gjerne inn tips til forbedringer. Vi ønsker at orkester.no skal bli en levende side hvor alle musikere, tillitsvalgte og andre interesserte finner nyttig informasjon!

KULTURFORDEL – gunstige avtaler for NASOLs medlemmer

Norsk musikkråd tilbyr nå medlemmene i alle medlemsorganisasjonene gunstige rabatter hos en rekke forskjellige firmaer.  Les mer om fordelsprogrammet på www.musikk.no/kulturfordel