Skip to content
content_top_image

Kontakt oss

Møllergata 39

0179 Oslo

Tlf.: 24 14 11 70

nasol@nasol.no

Ny musikk for orkester

På fagkonferansen i Hamar, lørdag 23. april 2022, ble nyheten sluppet om at NASOL har fått innvilget søknaden til Sparebankstiftelsen DNB om 400 000 kroner for bestillingsverk fra åtte norske komponister. Verkene skal hver ha en spilletid på 3 – 4 minutter og skrevet i et tonespråk som passer for NASOL-orkestrene og publikum. Verkene skal være tilgjengelig i NASOL-biblioteket til vanlig utlånspris. I løpet av mai vil det gjøres avtale med komponistene, og verkene vil bli levert i 2023. Mer informasjon om dette prosjektet vil bli publisert etter hvert.

NASOLs 57. Representantskapsmøte

og fagkonferanse ble avholdt 22. – 24. april 2022 på Victoria Hotel Hamar. Her møttes representanter fra i alt 17 medlemsorkestre, sammen med styret og adminitrasjonen. Øivind Pedersen (Lillehammer symfoniorkester) ble valgt som ny forbundsleder, og Morten Skaarer (Romerike symfoniorkester) og Liv Tjemsland (Jæren symfoniorkester) ble valgt som nye styremedlemmer. Astri Pestalozzi og Kjersti Egenberg ble takket av for verdifull innsats i NASOL-styret gjennom mange år.

www.orkester.no

er nyhetssiden som NASOL og UNOF står bak, og som vil presentere nyheter for hele det frivillige orkesterfeltet. orkester.no ble lansert 1. desember 2016, men vil stadig bli oppgradert og forbedret. UNOF og NASOL utga i mange år et felles tidsskrift, ORKESTER-forum, fra 1991 til 2010. Mange har savnet bladet og ikke minst en felles informasjonskanal. Vi håper du vil besøke orkester.no ved jevne mellomrom, og at du vil finne interessant stoff her. Send oss gjerne artikler, info om konserter o.a. som ønskes publisert på siden, og send gjerne inn tips til forbedringer. Vi ønsker at orkester.no skal bli en levende side hvor alle musikere, tillitsvalgte og andre interesserte finner nyttig informasjon!

KULTURFORDEL – gunstige avtaler for NASOLs medlemmer

Norsk musikkråd tilbyr nå medlemmene i alle medlemsorganisasjonene gunstige rabatter hos en rekke forskjellige firmaer.  Les mer om fordelsprogrammet på www.musikk.no/kulturfordel