Skip to content
content_top_image

Kontakt oss

Møllergata 39

0179 Oslo

Tlf.: 24 14 11 70

nasol@nasol.no

Vestlandsk Sommarsymfoni 2021 er avlyst

NASOLs landsstyre hadde møte den 27. mai og vedtok der å avlyse årets Vestlandsk Sommarsymfoni. Styret hadde en grundig helhetsvurdering basert på de nasjonale forskrifter og retningslinjer og behovet for en avklaring innen 1. juni. Vedtaket er fattet etter også å ha innhentet råd og synspunkter fra Norsk musikkråd og Fjordane folkehøgskule.

I 2022 satser vi alt på at kurset kan avholdes på normalt vis, i uke 31, fra 30. juli til 6. august. Mer informasjon om VSS 2022 på Vestlandsk Sommarsymfoni sine egne sider – se høyre menyvalg! Informasjonen her oppdaters kontinuerlig.

Nå ser det lysere ut for orkesterprøver til høsten

Regjeringen la 18. juni fram nye nasjonale regler og anbefalinger, trinn 3 i gjenåpningsplanen gjeldende fra 20. juni, som nå gjør det mulig for inntil 30 personer å møtes til innendørs fritidsaktiviteter. Avhengig av lokalets størrelse, kan to eller flere slike grupper samles samtidig, men da må det være minimum to meter mellom gruppene, og gruppene må holdes adskilt. I kommuner med høyt smittetrykk, er det lokale bestemmelser som gjelder, men flere og flere går nå over til kun å følge de nasjonale bestemmelsene. Strenge smittevernsregler med bestemt avstand mellom musikerne gjelder fortsatt, og vi anbefaler å følge Norsk musikkråds veileder, et dokument som oppdateres kontinuerlig (senest 20. juni) og som kan lastes ned her: www.musikk.no/smittevern  Skulle det oppstå et koronautbrudd i orkesteret, har NMR utarbeidet råd og retningslinjer for håndtering av dette: Håndtering ved koronautbrudd. Har du spørsmål, er det bare å kontakte NASOLs sekretariat.

www.orkester.no

er nyhetssiden som NASOL og UNOF står bak, og som vil presentere nyheter for hele det frivillige orkesterfeltet. orkester.no ble lansert 1. desember 2016, men vil stadig bli oppgradert og forbedret. UNOF og NASOL utga i mange år et felles tidsskrift, ORKESTER-forum, fra 1991 til 2010. Mange har savnet bladet og ikke minst en felles informasjonskanal. Vi håper du vil besøke orkester.no ved jevne mellomrom, og at du vil finne interessant stoff her. Send oss gjerne artikler, info om konserter o.a. som ønskes publisert på siden, og send gjerne inn tips til forbedringer. Vi ønsker at orkester.no skal bli en levende side hvor alle musikere, tillitsvalgte og andre interesserte finner nyttig informasjon!

KULTURFORDEL – gunstige avtaler for NASOLs medlemmer

Norsk musikkråd tilbyr nå medlemmene i alle medlemsorganisasjonene gunstige rabatter hos en rekke forskjellige firmaer.  Les mer om fordelsprogrammet på www.musikk.no/kulturfordel