Skip to content
content_top_image

Kontakt oss

Møllergata 39

0179 Oslo

Tlf.: 24 14 11 70

nasol@nasol.no

Vestlandsk Sommarsymfoni 2021

Uttaket av årets kursorkester på 75 musikere er nå foretatt, og alle søkere har mottatt brev i posten om utfallet. Det er nå ingen ledige plasser, og det er venteliste i flere grupper. Styret i NASOL hadde digitalt møte lørdag 17. april. Der ble det bestemt å utsette den endelige avgjørelsen om VSS kan avholdes til styremøtet 27. mai. Utviklingen av pandemien gjør at det stadig er nye regler og anbefalinger å forholde seg til. Vi håper alle at situasjonen i slutten av mai gjør det mulig å avgjøre at kurset kan gjennomføres.

Mer informasjon på Vestlandsk Sommarsymfoni sine egne sider – se høyre menyvalg! Informasjonen oppdaters kontinuerlig.

Begrenset mulighet til orkesterprøver

Regjeringen la 13. april fram nye nasjonale anbefalinger, som nå gjør det mulig for inntil 10 voksne å møtes til innendørs fritidsaktiviteter. Avhengig av lokalets størrelse, kan to eller flere slike grupper samles samtidig, men da må det minimum være to meter mellom gruppene. I kommuner med høyt smittetrykk, er det lokale bestemmelser som gjelder, og som fortsatt gjør det umulig å avholde øvelser. Strenge smittevernsregler med bestemt avstand mellom musikerne gjelder uansett, og vi anbefaler å følge Norsk musikkråds veileder, et dokument som oppdateres kontinuerlig og som kan lastes ned her: www.musikk.no/smittevern  Skulle det oppstå et koronautbrudd i orkesteret, har NMR utarbeidet råd og retningslinjer for håndtering av dette: Håndtering ved koronautbrudd. Har du spørsmål, er det bare å kontakte NASOLs sekretariat.

www.orkester.no

er nyhetssiden som NASOL og UNOF står bak, og som vil presentere nyheter for hele det frivillige orkesterfeltet. orkester.no ble lansert 1. desember 2016, men vil stadig bli oppgradert og forbedret. UNOF og NASOL utga i mange år et felles tidsskrift, ORKESTER-forum, fra 1991 til 2010. Mange har savnet bladet og ikke minst en felles informasjonskanal. Vi håper du vil besøke orkester.no ved jevne mellomrom, og at du vil finne interessant stoff her. Send oss gjerne artikler, info om konserter o.a. som ønskes publisert på siden, og send gjerne inn tips til forbedringer. Vi ønsker at orkester.no skal bli en levende side hvor alle musikere, tillitsvalgte og andre interesserte finner nyttig informasjon!

KULTURFORDEL – gunstige avtaler for NASOLs medlemmer

Norsk musikkråd tilbyr nå medlemmene i alle medlemsorganisasjonene gunstige rabatter hos en rekke forskjellige firmaer.  Les mer om fordelsprogrammet på www.musikk.no/kulturfordel