Skip to content
content_top_image

NASOL har i mange år, og fram til 2014, gitt støtte til prosjekt/seminar i medlemsorkestrenes regi. Som følge av reduksjon i statlig driftsstøtte, har det de siste årene ikke vært utlyst mulighet for å søke. I påvente av «bedre tider» lar vi fortsatt informasjon om støtteordningen ligge ut på hjemmesiden vår.

NASOLs styre behandler søknadene. og det stilles kun ett «krav»:

Tiltaket må gå utenom det vi kan definere som «egen, tradisjonell orkesterdrift», og i tillegg være ment å gi orkesteret et «musikalsk løft».

Vi anbefaler at VO-midler også benyttes.

Søknadsfrist: 1. april.

Søknadsskjema ligger her:

tilskudd