Skip to content
content_top_image

NASOL har i mange år, og fram til 2014, gitt støtte til prosjekt/seminar i medlemsorkestrenes regi.

Høsten 2021 utlyste NASOL en støtteordning for medlemsorkestrene, der alle søkerne ble innvilget omsøkt beløp (maksimalt kr. 10.000). 26 orkestre fikk tilsammen utbetalt kr. 249.700.