Skip to content
content_top_image

tono

Endring av TONO-avtalen

Den 28. september 2023 kunngjorde Norsk musikkråd (NMR) og TONO at de ikke har klart å bli enige om en ny rammeavtale for kor, korps, storband, orkestre og andre ensembler som er medlemmer av organisasjoner tilknyttet NMR.

Fra 1. januar må orkestrene derfor søke om TONO-tillatelse for hver konsert *

Søknad om tillatelse til å gjennomføre konserter må sendes før hvert eneste konsertarrangement. Som tidligere, må dere også rapportere hvilke verk som er fremført på konsertene. Rapporten må sendes inn til TONO innen 10 dager etter arrangementet.

* = Dette gjelder ikke konserter som kun inneholder eldre musikk som ikke omhandles av åndsverkloven. Er eldre musikk som spilles helt eller delvis arrangert (for eksempel forenklet utgave av hele eller deler av et verk), skal det søkes og rapporteres. TONO ønsker også at alle konserter rapporteres – også konserter som inneholder kun eldre musikk. Åndsverkloven beskytter verk i 70 år etter opphavspersonens død. Skal man spille musikk av for eksempel Geirr Tveitt (død i 1981), skal det søkes hos TONO og rapporteres.

TONO gir nødvendig tillatelse til å fremføre all verdens musikk

Etter åndsverkloven § 3 må alle konsertarrangører ha komponistens og sangtekstforfatternes tillatelse. TONO gir denne på vegne av 40 000 norske komponister og sangtekstforfattere og flere millioner fra andre land. TONO er et samvirke som er eid og styrt av norske komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag.

På bakgrunn av de rapporter dere må sende TONO etter konserter, vil dere bli fakturert TONO-vederlag direkte. Vederlaget betaler TONO videre til komponistene og sangtekstforfatterne. TONO-vederlaget for de minste konsertene er i 2023 på kr 755,- men vil indeksreguleres fra 1. januar, og forventes å havne på ca. 800 kroner. For de større konsertene beregnes vederlaget ut fra en prosentandel av brutto billettomsetning eller antall publikummere. Gratiskonserter krever også tillatelse og betaling av vederlag. Les mer om TONOs priser og vilkår her: https://www.tono.no/kunder/konsert-event/ (Tariffene vil, som nevnt over, bli indeksregulert fra 1. januar)

Send kopi av faktura til NASOL!

Det kan være aktuelt for NASOL å refundere beløpet dere betaler inn til TONO i etterkant. Det betyr at ditt orkester må betale TONO-avgiften, slik at NASOL kan behandle fakturaen med tanke på refusjon. At orkestrene våre tidligere har blitt omfattet av en sentral avtale, har vi betraktet som en vesentlig medlemsfordel. NASOL ønsker derfor å refundere TONO-utleggene til medlemsorkestrene, innenfor den økonomiske rammen som den tidligere sentrale avtalen har kostet NASOL.

Ny digital portal fra januar

TONO vil lansere en ny digital nettportal som skal benyttes til å søke om nødvendig TONO-tillatelse og til å rapportere fremførte verk, billettinntekter, antall publikum m.m.

Du kan nå klikke deg inn på veilederen for bruk av den digitale kundeportalen som skal benyttes (tekst og video). Klikk her: TONO Kundeportal

Om du likevel har noen spørsmål kan du ta kontakte med TONO på e-post.
NASOLs sekretariat svarer også på spørsmål om TONO – tlf 24 14 11 70, eller på e-post
nasol@nasol.no