Skip to content
content_top_image

tono

NASOL har gjennom NMR i mange år hatt en sentral avtale med TONO, men ikke i 2021, da orkestrene selv må søke om TONO-tillatelse for sine konserter og selv betale vederlaget. Se www.tono.no

Den tidligere har inkludert medlemsorkestrenes fremføringer av konserter som orkesteret selv arrangerer.

Betaling av vederlag for konserter med en brutto billettinntekt på inntil kr. 50.000 pr. konsert, har vært dekket av avtalen.
For konserter som overskrider kr. 50.000 i billettomsetning (eller ved mer enn 500 publikummere på en gratiskonsert) , har orkestrene måttet betale et  vederlag til TONO på 5% av brutto billettinntekt (fra første krone). Slike konserter har fra fra 1. januar 2020 måttet rapporteres inn til NASOL to ganger årlig: For vårsemesteret innen 15. juli, og for høstsemesteret innen 15. januar påfølgende år. Se egen info og rapportskjema på www.musikk.no/tono.

Orkestrene plikter fortsatt uoppfordret å sende inn konsertprogram til TONO etter alle konserter, se www.musikk.no/tono

Ønsker du mer informasjon om avtalen, ta kontakt med NASOLs sekretariat.