Skip to content
content_top_image

tono

NASOL har gjennom NMR i mange år hatt en sentral avtale med TONO. På grunn av pamdemien og stillstand på konsertfronten, ble det ikke inngått en avtale for våren 2021. NYTT! Fra 1. juli 2021 har NMR fremforhandlet en ny sentral avtale,- og med rabattert vederlag.  Avtalen omfatter medlemsorkestrenes fremføringer av konserter som orkesteret selv arrangerer.

Betaling av vederlag for konserter med en brutto billettinntekt på inntil kr. 50.000 pr. konsert, er dekket av avtalen.
For konserter med en billettomsetning på kr. 50.000 – kr. 200.000 , må orkestrene betale et vederlag til TONO på 5% av brutto billettinntekt (fra første krone). Slike konserter har fra fra 1. januar 2020 måttet rapporteres inn til NASOL to ganger årlig: For vårsemesteret innen 15. juli, og for høstsemesteret innen 15. januar påfølgende år. Se egen info og rapportskjema på www.musikk.no/tono.

Konserter med billettinterker over kr. 200.000 omfattes ikke av avtalen, så her gjelder TONOs ordinære betingelser.

Orkestrene plikter fortsatt uoppfordret å sende inn konsertprogram til TONO etter alle konserter, se www.musikk.no/tono

Ønsker du mer informasjon om avtalen, ta kontakt med NASOLs sekretariat eller se TONOs egen hjemmeside: www.tono.no