Skip to content
content_top_image

tono

NASOL har gjennom NMR i mange år hatt en sentral avtale med TONO. Avtalen omfatter medlemsorkestrenes fremføringer av konserter som orkesteret selv arrangerer.
Betaling av vederlag for konserter med en brutto billettinntekt på inntil kr. 50.000 pr. konsert, er dekket av avtalen.
For konserter med en billettomsetning mellom kr. 50.000 og kr. 2000.000, må orkestrene betale et vederlag til TONO på 5% av brutto billettinntekt (fra første krone). Slike konserter har fra fra 1. januar 2020 måttet rapporteres inn til NASOL to ganger årlig: For vårsemesteret innen 15. juli, og for høstsemesteret innen 15. januar påfølgende år. Se egen info og rapportskjema på www.musikk.no/tono.
Orkestrene plikter fortsatt uoppfordret å sende inn konsertprogram til TONO etter alle konserter, se www.musikk.no/tono
Ønsker du mer informasjon om avtalen, ta kontakt med NASOLs sekretariat eller se TONOs egen hjemmeside: www.tono.no