Skip to content
content_top_image

Nye kurs

Kontakt gjerne NASOL, nasol@nasol.no, dersom du er interessert i spesielle kurs/seminarer.

Arendal Sommersymfoni

Hove leirsted utenfor Arendal, 8. – 13. august 2023. Kurset er spesielt rettet mot unge og ambisiøse som ser for seg en karriere som utøvende musikere, men er også åpent for andre i alle aldre, blant dem musikere i NASOLs orkestre. Nedre aldersgrense er 16 år. Les mer her: https://arendal-sommersymfoni.no/

Kurs og prosjekter

Symfoniorkestrene i Akershus inviterer til årlige orkesterprosjekt.
Det planlegges nytt, stort fellesprosjekt høsten 2023, med konsert i Ridhuset søndag 17. september kl. 18.00. Dirigent er Kjell Seim.

Fagottsymposium

De Nordiske Hannevold/Miller Fagottsymposium avholdes årlig. Les mer på symposiets hjemmeside: www.nordicbassoonsymposium.com

Internasjonale kurs

German-Scandinavian Music Week arrangeres hver påske. Nedre aldersgrense er 16 år. For mer informasjon, se hjemmesiden: www.scheersberg.de/dsm

Er du interessert i orkesterkurs i utlandet?

Ta kontakt med NASOL, tlf 24 14 11 70, nasol@nasol.no for nærmere informasjon.

Sommerkurs for ungdom

De Unges Orkesterforbund arrangerer hver sommer en rekke kurs for barn og unge.

Søknadsfristene vil variere, men ta kontakt med De Unges Orkesterforbund på tlf 94 00 11 00 eller på mail: unof@unof.no for å høre om kurs og frister. Se også www.orkester.no for informasjon.