Skip to content
content_top_image

Representantskapsmøte

NASOL avholder sine representantskapsmøter annet hvert år.

Tid og sted for NASOLs 58. Representantskapsmøte, som vil bli avholdt våren 2024, vil bli publisert når dette er bestemt.