Skip to content
content_top_image

Kontakt oss

Trondheimsveien 2

Postboks 4651 Sofienberg

0506 Oslo

Tlf.: 24 14 11 70

nasol@nasol.no

Orkesterhverdagen i Namdalen

Det er vår i lufta – også i Namdalen – og like sikkert som trekkfuglene kommer tilbake så forbereder Namdal Symfoniorkester seg til vårens begivenhet i Namsos – 16. mai-konserten.

Kari Annette Tinglum Sivertsen er orkesterets leder og vi spurte hva som er speisielt med denne konserten.

– Namdal Symfoniorkester har i over 20 år markert inngangen til nasjonaldagen med en Festkonsert i Kulturhuset i Namsos, en feststemt opptakt til nasjonaldagsfeiringen, på linje med det publikum i de større byene får på 17.mai. For Namsos kommune inngår konserten som en viktig del av kommunens 17.mai-program, dagen-før-dagen. Blant publikum er det hvert år internasjonale gjester, ettersom britiske krigsveteraner og deres familier gjester byen i forbindelse med nasjonaldagen, kan Sivertsen fortelle.

– I forkant av festkonserten bruker Namdalsringen å danse i borggården i sine nasjonaldrakter. En fin tradisjon vi holder fast ved. For de britiske gjestene er Festkonserten et høydepunkt.  En konsert med orkester, solister og elever fra kulturskolene i regionen og elever fra Olav Duun vgs er ikke så vanlig å oppleve i Namdalsregionen, fortsetter hun.

Sivertsen håper at prosjektet nok en gang vil gi publikum i Namdalen en enestående konsertopplevelse knyttet til nasjonaldagen. 

Til en slik staselig konsert kreves det vel litt mer enn «Mellom bakkar og berg» og «Ja, vi elsker»?

– Det er klart! Vi har med gjester på konsertene og blant tidligere solister kan jeg nevne sopranen Isa Gericke, tenoren Ola Marius Ryan, sopranen Anne Lise Berntsen, pianistene Anda Anastasescu, Tormod Lånkan og Håvard Gimse, samt fiolinistene Bjarne Fiskum og Guro Kleven Hagen. Ja til og med tubaisten Øystein Baadsvik har besøkt oss – og mange av solistene har en tilknytning til Namdalen. 

Bare solister?

– Neida. Vi har også pleid å invitere inn lokale kor som deltar sammen med oss, kan Sivertsen fortelle.

Hva er innholdet på årets konsert?

– I år er Henning Sommero og dattera Karianna Sommero solister i vårt prosjekt «Unge og voksne sammen med Sommerros – en festkonsert i mai».  Både Henning og Karianna har også tilknytning til Namdalen. Vi har derfor valgt repertoar ut ifra Sommerros katalog med orkesterkomposisjoner og arrangeringer med far og datter som solister, i tillegg til ensemblet Quintus som er solister i to verk som vi har gjort tidligere. 

Andre aktører som kommer?

– Jada, vi har et samarbeid med kulturskolene. Et titalls antall strykerelever fra kulturskolene i regionen kommer, i tillegg til elever fra Olav Duun vgs.

Elever fra kulturskolene er med

Profesjonelle solister og aktører koster vel en del – hvordan finansierer orkesteret dette?

– Orkesteret har tidligere hatt bra oppslutning på sine konserter, og dermed hatt en god økonomi. Men pandemien satte oss noe tilbake og det er tidvis krvende å få det økonomiske i boks. Etter flere år med underskudd på konsertene jobber vi per i dag nærmest prosjektbasert. Det søkes om midler fra det offentlige, næringslivet, og organisasjoner som kan gi oss tilskudd for å kunne driftes hvert år, til hvert prosjekt.

Namdal symfoniorkester har for øvrig gjennom mange år bygd opp en musikerpool bestående av musikere fra regionen og øvrige som går inn i orkesteret mot slutten av prøvetiden. 

– Det er imidlertid en økonomisk utfordring å nyttiggjøre seg disse fullt ut, sier Sivertsen.

Du nevnte at det kommer elever fra både kulturskolene og fra Musikk, dans og drama-linjen ved Olav Duun videregående skole. Hvilken plass har den yngre generasjonen hos orkesteret?

– Namdal symfoniorkester bidrar til økt samarbeid på kulturfeltet. Orkesteret har dialog med kulturskolene i regionen og orkesteret defineres som samspillarena for elevene. Namdal symfoniorkester er en viktig breddeholder i musikklivet i regionen. Uten orkesteret sin innsats, blir tilfanget av klassisk orkestermusikk vesentlig redusert i regionen. Vi synes slike prosjekter som med Henning og Karianna Sommerro, kulturskoleelevene og elevene fra Olav Duun vgs er viktig fordi det vektlegger samarbeid mellom unge og voksne. Å bidra til rekruttering gjennom praktisk samspill, er et effektivt grep for å styrke miljøet av orkestermusikere i regionenm avslutter Kari Annette Tinglund Sivertsen.

Anders Skaugen, dirigent

Namdal Symfoniorkester øver fast i Namsos Samfunnshus og Kuben Kulturhus i Grong.
Dirigent er Anders Skaugen.

Skrevet av Trond Erikson
tlf. 474 00 908