Skip to content
content_top_image

Kontakt oss

Trondheimsveien 2

Postboks 4651 Sofienberg

0506 Oslo

Tlf.: 24 14 11 70

nasol@nasol.no

NASOL 75 år

Norske symfoniorkestres landsforbund feirer 75 år

NASOL er en felles organisasjon for amatør- og semiprofesjonelle symfoniorkestre og ensembler i Norge. De feirer sitt jubileum i 2023/24. Jubileet ble innledet med Vestlandsk sommarsymfoni i Nordfjordeid i august og konsert i Ridehuset, Akerhus festning lørdag 9. september med stort prosjektorkester under ledelse av Trond Husebø.

Gjennom sesongen 2023/24 vil jubileet også bli markert med bl.a. 75 konserter over hele Norge og urframføringer av 8 nye komposisjoner.

«Levende symfonisk musikk i hele Norge» er motto og visjon for Nasols arbeid. Det er en samfunnsoppgave å gi publikum mulighet for å oppleve orkestermusikk i egen region, bidra til at orkestertradisjonene videreutvikles i hele landet og inspirere barn og unge til både å delta og bli aktivt publikum.

Regionale tilbud som del av kulturpolitikken

Symfoniorkestrene i Norge skal være en del av nasjonal, regional og lokal kulturpolitikk. Orkesterlitteraturen hører til vår norske og internasjonale levende kulturarv som utøves og formidles til alle generasjoner. Orkestrene er også viktige arenaer for å presentere samtidsmusikk. Flere orkestre har de seinere år opplevd at de ‘faller mellom stoler’ og ikke blir en integrert del av kultur- og utdanningspolitikken.

De fleste orkestrene er regionale åpne samspilltilbud som henvender seg til musikere og publikum i flere kommuner. Mange er også arena for profesjonelle musikkpedagoger og frilansmusikere i distriktene. De er gjerne lokalisert til kommuner med et visst befolkningsgrunnlag og hører som organiserte ytringer til den fylkeskommunale politikken.

For å sikre mangfold og inkludering er det viktig å understøtte kunstformer som ikke kan finansieres av et kommersielt marked. Derfor oppfordres orkestre med regional deltakelse til å gå i dialog med fylkeskommunene for å sikre forutsigbare rammebetingelser.

Arena for unge talenter

Orkestrene samarbeider godt med de kommunale kulturskolene og deres samspilltilbud. Når elevene begynner å bli viderekomne, kan deltakelse i regionale orkestertilbud gi unge musikere motivasjon og klassisk solist- og orkestererfaring på vegen videre i en mulig musikkutdanning eller som ivrige fritidsmusikere.

For å forberede de unge til høyere utdanning i musikk, er ikke tilbudet i det offentlige skoleverket tilstrekkelig. Orkestertilbud for disse elevene må som regel løses i samarbeid med et lokalt/regionalt symfoniorkester.

Orkestrene kan også bidra til å formidle lokal musikktradisjon og løfte fram gode forbilder fra egen region for de unge.

Symfoniorkestrene som del utdanningen

Det regionale orkesteret kan være aktuell praksisarena for så vel instrumentalister, dirigentstudenter, komposisjonsstudenter og andre relevante utdanninger. Solistoppgaver kan gi verdifull erfaring for de som snart skal avslutte studier eller er i starten av sin karriere. Det samme gjelder konsertproduksjoner for arrangementsorienterte studier.

Landets amatør- og semiprofesjonelle orkestre representerer et framtidig marked for de som er under utdanning, – enten det er som dirigenter og instruktører, komponister og arrangører, eller som musikere og musikkpedagoger rundt om i landet. Hvis dette integreres i en samlet plan for utdanning med mulighet for praksis og utprøving, vil nettverket for orkestrene i Norge kunne skape muligheter som kan komplettere og utvide utdanningsinstitusjonenes tilbud.

Orkestrene er dessuten en inkluderende prestasjonsarena for studenter som har glede av å videreføre en fritidsinteresse på det stedet de skal studere i flere år. Tilbudet gir dem muligheter til å bidra og bygge sosiale/faglige relasjoner i sitt lokalsamfunn. Organisatorisk kan de som ønsker, få mulighet til å delta gjennom arbeid i styre og arrangementsplanlegging. Dette kan være verdifulle erfaringer å ta med seg videre i yrkeslivet.

Etter initiativ fra De Unges Orkesterforbund (UNOF) samarbeider NASOL og flere av våre profesjonelle symfoniorkestre om det nasjonale Orkesteråret 2024.

NASOL representerer 57 amatør- og semiprofesjonelle orkestre i Norge mens UNOF representerer 175 barne- og ungdomsorkestre.

Øivind Pedersen, forbundsleder NASOL